Uchwała wzór

Oglądasz wypowiedzi znalezione dla słów: Uchwała wzór

Temat: Zaskarzenie uchwaly - wzór pozwu
Zaskarzenie uchwaly - wzór pozwu
Wspólnota mieszkaniowa jest na dobrej drodze do podjęcia uchwały naruszającej
prawa mniejszości właścicieli lokali (w trakcie zbierania głosów
indywidualnie).
Uchwała rozlicza według udziałów wszystkie koszty ponoszone przez wspólnotę
(poza śmieciami, windami i ochroną liczonymi wg lokalu), ale do kosztów
ponoszonych przez wspólnotę zalicza też wszelkie koszty związane z podziemnym
garażem.
Wszelkie, to znaczy także koszty energii elektrycznej (garaż nie ma nawet
założonego osobnego podlicznika ani nie isntieje żadna umowa o dostarczanie
energii, wszystko idzie z części wspólnych nieruchomości, co jest samo w
sobie ewenementem), przeglądów technicznych związanych z garażem, czyli bram
i instalacji p.-poż., monitoringu pożarowego, sprzątania, drobnych remontów i
konserwacji jak wymiana świetlówek itp.
Tymczasem w tej konkretnej wspólnocie garaż nie jest częścią wspólną
nieruchomości, a oddzielnym lokalem we współwłasności ok. 100
współwłaścicieli, każdy ułamkowo po 1/100 - wg aktów notarialnych i stanowi
około 35% powierzchni użytkowej nieruchomości.
Wspólnota liczy ogółem około 150 lokali, i współwłaściciele garażu zawsze
przegłosują tych, co udziału ułamkowego w samodzielnym podziemnym lokalu
garażowym nie posiadają.
Czy łatwo znaleźć wzór pozwu o unieważnienie uchwały wspólnoty w części
krzywdzącej mniejszość przez większość?
Na co poza UWL powoływać się (K.C. o zasadach współżycia? inne ?)
Ile kosztuje wpis?
Inne rady?
JaC

Temat: Uchwała w sprawie istalacji stałego łącza inter..
mah4:

> Bardzo proszę o wzór uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Wspólnotę na
> instalację stałego łącza internetowego.

Trochę za mało informacji, inaczej to wygląda gdy jest to inwestycja firmy
zewnętrznej rozliczającej się bezpośrednio z mieszkańcami, a inaczej jeśli jest
to realizowane poprzez wspólnotę. Ja akurat jestem zwolennikiem drugiej opcji,
choć wymaga ona od wspólnoty więcej wysiłku. Chętnie służę swoimi
doświadczeniami.

Przykładowa uchwała:

UCHWAŁA NR ...
właścicieli lokali w nieruchomości przy ul. ... w ...
z dnia ...
w sprawie sieci komputerowej w nieruchomości wspólnej

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 i 8 ustawy o własności
lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (t.j. - Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903)
postanawiamy, co następuje:
1. Wyrażamy zgodę na funkcjonowanie w budynku przy ul. .. w ... sieci
komputerowej z dostępem do Internetu oraz na wykorzystanie nieruchomości
wspólnej w tym zakresie, z zastrzeżeniem, że finansowanie tej sieci spoczywa
wyłącznie na właścicielach podłączonych do niej lokali.
2. Upoważniamy Zarząd do podpisywania stosownych umów z firmami dostarczającymi
sprzęt lub świadczącymi usługi na rzecz sieci komputerowej.
3. Zatwierdzamy regulamin sieci komputerowej zawarty w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały.

Marek Kuchciak, Wrocław


Temat: Zaskarżenie uchwały - pomocy
Zaskarżenie uchwały - pomocy
Wspólnota mieszkaniowa, której jestem członkiem podjęła niekorzystną dla mnie
i innych mieszkańców uchwałę. Uchwała dotyczy anulowania rozliczenia ciepła
wg podzielników za ubiegły rok i rozliczenie wg metrów powierzchni lokalu.
Rozliczamy się wg podzielników już od 4 lat ale taka sytuacja ma miejsce po
raz pierwszy i jest spowodowana zmianą zarządu wspólnoty. Nowy zarząd składa
się z osób, które wg rozliczenia Metrony były zmuszone do dokonania dopłat.
Po zmianie zarządu pierwszą uchwałę jaką podjęli ( w 05.2004 r. ) było
anulowanie rozliczenia, które już nastąpiło i zostało zapłacone ( rozliczenie
z 03.2004 r. ). Zresztą nawet samo podjęcie uchwały było nieco dziwne.
Częściowo na zebraniu a częściowo "obiegówką". Niektóre osoby w czasie
zbierania podpisów zostały powiadomione przez członka zarządu, że uchwała
została podjęta na zebraniu i tylko należy podpisać się za. Część osób to
uczyniła, mimo że uchwała spowodowała dla nich konieczność dopłaty nawet
kilkuset złotych.
Czy jest szansa na skuteczne zaskarżenie tej uchwały ( termin ustawowy od
powiadomienia jeszcze nie minął )?
Jaki podać powód zaskarżenia - niezgodność z prawem, działanie wstecz czy
naruszenie interesów ? A może wszystkie naraz.
Czy ktoś ma wzór pisma do sądu o zaskarżenie uchwały?
Pozdrawiam.Temat: Odtworzenie dokumentacji
Odtworzenie dokumentacji
Proszę o pomoc w poprawnym sformułowaniu uchwały. Zastosowałam wzór uchwały
nr 2-45 z książki Wspólnota Mieszkaniowa 103 wzory dokumentów. Po podpisaniu
uchwały przez właścicieli lokali wyodrębnionych przekazałam uchwałę do
podpisania pełnomocnikowi Gminy. Po dwóch miesiącach otrzymałam pismo
informujące, że uchwała jest źle sformułowana. Przesłany przez Gminę projekt
uchwały nie może być poddany pod głosowanie, gdyż zobowiązuje administratora
do wykonania szeregu czynności w trybie ustawy o zamówieniach publicznych
bez wynagrodzenia. Czy ktoś z Państwa może posłużyć uchwałą w tej sprawie.Temat: umowa o zarządzanie a potwierdzenie notarialne
pilot555 napisał:

> Mam pytanie dotyczące potwierdzenia przez notariusza umowy o zarządzanie
> wspólnotą. Jako zarząd wspólnoty podpisaliśmy umowę o zarządzanie naszą
> wspólnotą z zarządcą posiadającym licencję i polisę OC. Czy musimy to
> potwierdzić u notariusza. Jakie mogą być konsekwencje dla zarządu lub dla
> wspólnoty gdy tego nie wykonamy i gdy to jest konieczne.

Należy sobie odpowiedzieć na pytanie - jakie obowiązki zleciliście zarządcy.
Jeżeli są to obowiązki, które ustawa nakłada na zarząd wspólnoty - należy umowę
o zarządzanie zawrzeć w obecności notariusza. Dokładniej - umowę podpisują w
obecności notariusza wszyscy właściciele i zarządca (w małej wspólnocie) bądź
wspólnota przyjmuje w uchwale wzór umowy jako załącznik do uchwały (wyraża
zgodę na zawarcie umowy o treści jak w załaczniku) i dalej udziela
pełnomocnictwa zarządowi wspólnoty do jej podpisania. Warto podkreślić, że jest
to czynność przekraczająca zwykły zarząd.
W Waszym przypadku - podejrzewam - chodzi o umowę o "administrowanie", czyli
taką w której zarząd wspólnoty zleca zarządcy wykonywanie czynności
pomocniczych dla zarządu (nawet jeśli jest to prowadzenie ewidencji
pozaksięgowej itp.), natomiast wspólnotę reprezentuje jej zarząd. Zarządca jest
w takim przypadku "administratorem". Tutaj nie potrzeba "potwierdzenia"
notarialnego i zawarcie takiej umowy stanowi czynność zwykłego zarządu - jeśli
wcześniej wspólnota przewidziała w uchwale wynagrodzenie zarządcy.
Temat: Niedziela handlowa
Właśnie o to chodzi że nie można tego rozdzielić.Dlaczego powstała taka wrzawa
wokół sprawy radomskiej skoro inne miasta przed nami próbowały to wprowadzić
(Kraków, Zgierz, Wrocław)? A no dlatego, że w świetle prawa nie wolno dzielić
na małych i dużych bo wówczas prawo obowiązywałoby wybiórczo. A to uchyliłby
każdy sąd w wcześniej wojewoda. W uchwale radomskiej takich ograniczeń nie ma
dlatego wojewoda nie uchylił uchwały Rady Miejskiej a markety wiedząc o tym
nawet nie skierowały sprawy na drogę sądową. Teraz inne miasta wystąpiły z
prośbą do naszej Rady Miejskiej o wzór tej uchwały.
Zamykanie wielkopowierzchniowych sklepów będzie procesem nieodwracalnym tak jak
to ma miejsce na Zachodzie Europy. Lepszym rozwiązaniem regulującym tą kwestię
byłaby odpowiednia ustawa ale jak wiadomo Sejm mamy tak skompromitowany i
przekupny (zwłaszcza tych z SLD, u których można kupić każdą ustawę lub jej
brak), że nie liczyłabym na coś takiego.
Lobby marketów stać jest na opłacenie posłów, małych rodzimych handlowców nie!Temat: Mała wspólnota
Mała wspólnota
Jestem świeżym właścicielem mieszkania wykupionego od zakładu pracy. Budynek
ma cztery lokale, trzy mają nowych właścicieli a czwarty pozostał własnością
zakładu pracy, czyli tworzymy małą wspólnotę. Chcemy wziąć sprawy w swoje
ręce i zarejestrować wspólnotę.Mamy kłopot odnośnie pierwszego zebrania
wspólnoty ( jak maja być powiadomieni właściciele?, jakie mają być uchwały
konieczne dla nadania numeru REGON i NIP ?, czy konieczny jest statut
( regulamin)?, co musi zawierać protokół zebrania?.Podsumowując, potrzebujemy
jakiegoś sprawdzonego wzoru uchwały pierwszego zebrania małej wspolnoty, w
celu dalszego rozkręcenia całego „interesu”.Temat: Spółdzielszczyzna w spółdzielni JARY
enklawa Dunikowskiego na cudzym gruncie
Ludzie, spróbujcie wreszcie zrozumieć.
Dla enklawy Dunikowskiego-Sosnowskiego nie jest ważne, czy prezesem jest Rysio,
Zbysio czy Franio, jaka jest jego przeszłość polityczna bądź dzisiejsza
moralność. Ważne jest tylko, gdzie ów prezes mieszka. Jeżeli mieszka w tej
enklawie, to każdą sprawę dla niej załatwi - choćby miał dwie lewe ręce - bo to
leży w jego interesie. Jeżeli mieszka gdzie indziej, nie załatwi nic, bo co go
to obchodzi?
Konkluzja jest oczywista. Wydzielcie tę enklawę, utwórzcie tam własną
spółdzielnię, wybierzcie prezesa, który tam mieszka. Pomyślny efekt
gwarantowany.
ps.
A jak nie wiecie, jak to zrobić, to przeczytajcie sobie art.108a Prawa
spółdzielczego.
Polecam gotowy wzór uchwały, na stronie:
www.miwspolnota.waw.pl > SPÓŁDZIELNIE > wzory dokumentów spółdzielczych
(będzie tam za godzinę, bo jeszcze nie wkleiłem)
Temat: czy administrator WM ma prawo żądać
uchwała...
www.rzeczpospolita.pl/prawo/doc/Wspolnota/spis_tresci.html#2
czy mówicie o takiej uchwale jak ten wzór numer 2-29 ?

jeśli tak, to jak traktować osoby przebywające krócej niż 20 dni ?
Temat: Ewidencja pozaksięgowa
Ewidencja pozaksięgowa
Czy ktoś byłby tak miły i podesłał wzór na uchwałę określającą ewidencję
pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną.Nie mamy czegoś takiego i
nie bardzo wiemy jak się do tego zabrać.Prowadzimy uproszczoną ewidencję dla
21 właścicieli.Chcemy starać się o kredyt i takiej uchwały wymaga bank.Czy
wystarczy opisać w punktach jak u nas jest prowadzona ewidencja? Z góry dziękuję.Temat: ksiegowania
serafin666 napisał:

> 2 konta - to bzdura ;

wszystko ma swoje plusy i minusy, ale w tym punkcie dyskusja bezprzedmiotowa, bo
jest decyzja o 1 koncie

> powinniście podjąć uchwałę o zasadach ewidencji ( wpłat i wydatków ) i
> rozliczeń ;

to wiemy, własnie jesteśmy przed takową i spotkały nas pierwsze schody

> generalnie to jest bardzo proste : jeżeli macie 3 rodzaje wpłat ( remontowe,
> eksploatacyjne wspólne i media indywidualne ) to wysokość 2 pierwszych wynika
>z uchwał wspólnoty a trzeciej z naliczenia zarządu , przykład :

to też wiemy,
ale tu mamy problem TECHNICZNY, o którym mowa.

Po pierwsze przy 150 właścicielach rozksięgowywać to ręcznie na piechotę w exelu
to niezła zabawa, zważywszy że ludzie płacą ile chcą, niekoniecznie dokładnie wg
naliczeń( raz mniej, raz więcej, raz z góry, raz z dołu). Ciekawa jestem, jak
sprawę rozwiązują profesjonalne programy.

> daj adres mailowy - przyślę wzór uchwały , ewidencji i rozliczeń

Jesli masz opracowany arkusz, który będzie automatycznie rozbijał wpłaty z
mozliwoscia ręcznej korekty, to bardzo proszę na adres gazetowy.Temat: Becikowe przyjęte
Dobrze, że przyjeliśmy tę uchwałę bo pomoże/ w ograniczonym zakresie/ ubogim
ludziom. Nie byłoby jej gdyby nie zgoda w tej sprawie między kilkoma radnymi z
różnych klubów. Panowie nie deprecjonujcie obecnie decyzji rady miejskiej.
Trzeba też podziękować radcy Kozłowskiemu , który napisał na nowo projekt
uchwały, bo wzór ze Słupska musiał być zmieniony po zmianie ustawy o
świadczeniach rodzinnych.Także biuro rady miejskiej w tej sprawie naprawdę się
sprężyło. Decyzja była słuszna, skoro sprawa wykrzesała tyle energii z różnych
stron.Temat: ksiegowania
2 konta - to bzdura ;
powinniście podjąć uchwałę o zasadach ewidencji ( wpłat i wydatków ) i
rozliczeń ;
generalnie to jest bardzo proste : jeżeli macie 3 rodzaje wpłat ( remontowe,
eksploatacyjne wspólne i media indywidualne ) to wysokość 2 pierwszych wynika z
uchwał wspólnoty a trzeciej z naliczenia zarządu , przykład :
50 m2 lokal , 1 zł/m2 na FR, 1 zł na eksploatacyjne wspólne ; właściciel
wpłacił np. 210 zł - to zapisujemy : 50 zł na FR, 50 zł na eksploatacyjne
wspólne, reszta ( 110 zł ) to zaliczka na jego media lokalowe ;
daj adres mailowy - przyślę wzór uchwały , ewidencji i rozliczeń
Temat: Mała wspólnota
jacky44 napisał:

> jak maja być powiadomieni właściciele?

Poprzez przekazanie do wiadomosci zawiadomienia o zebraniu wlascicieli lokali,
z podana data, godzina, miejscem spotkania, porzadkiem obrad, projektami
uchwal.

, jakie mają być uchwały R
> 11;
> konieczne dla nadania numeru REGON i NIP ?,

Kto bedzie zarzadzal nieruchomoscia? ten powinien dostac pelnomocnictwa
wlascicieli do zalatwienia wszystkich formalnosci organizacyjnych.

> czy konieczny jest statut
> ( regulamin)?,

Nie jest konieczny, choc dobrze go posiadac. Pozwala doprecyzowac zasady
gospodarowania nieruchomoscia, a te nie sa takie oczywiste w uregulowaniach
prawnych.

co musi zawierać protokół zebrania?.

a) wskazanie wspolnoty, ktorej zebrania dotyczy,
b) date zebrania
c) porzadek obrad
d) projekty uchwal, ktore poddano glosowaniu i wyniki glosowan,
e) relacje innych spraw majacych istotne znaczenie dla gospodarowania
nieruchomoscia (jezeli takie poruszano)

Podsumowując, potrzebujemy
> jakiegoś sprawdzonego wzoru uchwały pierwszego zebrania małej wspolnoty, w
> celu dalszego rozkręcenia całego „interesu”.

Prosze przeszukac watki na nn. forum. Byl kiedys temat pierwszych czynnosci po
powstaniu wspolnoty. Polecam rowniez dostepna literature.

Pozdrawiam,
Temat: zebrajace dzieci - tragedia i prosba
moze nie wszyscy sie zgodza, ale po czesci wawa i krakow beda placic za
produkcje takich wlasnie dzieci. moze nasi slawni lpr wslawia sie uchwala na
wzor praw obowiazujacych w niektorych wysokorozwinietych panstwach na swiecie,
tzn prawa ktore czyniloby dawanie pieniedzy zebrakom wszelkiej masci
nielegalnym. oczywiscie jednoczesnie nalezaloby stworzyc alternatywe dla tych
ktorzy nie maja gdzie spedzic nocy i czego jesc.Temat: Na obelgi pod adresem mym - Przewodniczący Rady.
Zakładam że nie czytałeś lub jeszcze gorzej przeczytałeś bez zrozumienia wzór
uchwały i pełnomocnictwo z jakim chodzimy. I to mogłoby być na tyle mojej
wypowiedzi bo Twoja była skrajnie niemerytoryczna.
Ale ok podam Ci wreszcie (albo kolejny raz) do przeczytania dokumenty tylko
przeczytaj swoją pocztę z gazety.

To że istnieje Rada właścicieli nic nie znaczy - takiego tworu nie ma w
ustawie, naszym regulaminie ani w statucie którego nie mamy.

Właśnie w celu powołania WRESZCIE zarządu robimy te wg Ciebie dupokryjki.

Ps. jak rozumiem z Twoich wypowiedzi zależy Ci i zrobiłeś wiele by powstał u
nas zarząd więc może podzielisz się swoimi osiągnięciami w tym temacie? I
przeczytaj wreszcie dokumenty o których się wypowiadasz.Temat: Spółdzielszczyzna w spółdzielni JARY
Czy warto walcyyc?
Tekst jednego ze spoldyielcow z Bialegostoku, ktory doprowadzil do wydzielenia
sie budynku ze spoldzielni:

"odnośnie wspomnaianego art 108a - ja podzieliłem w ten sposób spółdzielnię,
mamy nizsze koszty, więcej remontów i pełną kontrolę wszystkich faktur, ludzie,
nad czym się tu zastanawiać, im mniejsza spółdzielnia tym lepsza, moja ma 165
mieszkań. Zachecam, namawiam i uprzedzam, ze trzeba się dużo uczyć, aby to
przeprowadzić, przy oporze dotychczasowej ekipy rządzącej spółdzielnią, ale
gdzieś to już ktoś zrobił!! Mam formalnie poprawne wnioski, wiem w jakich
książkach jest to prawo skomentowane, mam wzór uchwały podziałowej, wiem na co
uważać w ramach podziału - żeby mocno nie orżnęli. Walczyć z nimi można w
nieskończoność, czy nie szkoda Wam nerwów??? Nie lepiej przejmować sie
planowaniem remontów, poganianiem wykonawców, zamiast tropić jakieś
przekręty??? Byłem 5 lat w Radzie Nadzorczej największej spółdzielni w mieście,
użeranie się z mieszkańcami domagającymi się swoich praw jest dla prezesów taką
samą częścią zawodu, jak dla śmieciarza smród. Przyzwyczaili się i mają to
gdzieś. Mówię Wam, oddzielcie się, jak najmniejszym organizmem (najlepiej z
jednym węzłem cieplnym), będziecie wiedzieli gdzie idą Wasze pieniądze, i tyle."

Nic dodac, nic ujac!
PS
Brak polskich znakow, bo jestem w Niemczech.
Temat: WZÓR NR 2 w Gazecie Prawnej
WZÓR NR 2 w Gazecie Prawnej
W dzisiejszym dodatku do Gazety Prawnej przedstawiono
wzór pozwu o uchyleniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej (Wzór nr 2).
Autorowi tego WZORU proponuje przeprowadzic "ćwiczenie z logiki".
Za wyjasnienie sprawy z góry dziekuję.
Jarek M.Temat: 103 wzory dla WM wspólnota ze spółdzielni
103 wzory dla WM wspólnota ze spółdzielni
Jeszcze w sprawie utworzenia wspólnoty ze spółdzielni:
Znalazłam w "103 wzorach" na stronie 312 wzór S-06 Uchwałę właścicieli lokali
w zasobach spółdzielczych w sprawiie utworzenia wspólnoty mieszkaniowej.
Zakładamy, że taka uchwała będzie podjęta - i co dalej, jakie kroki nalezy
podjąc w tym okresie przejściowym
- wszyscy zrezygnuja z członkostwa w spółdzielni
- podejmą w/w uchwałę

- czarna dziura niewiedzy.............;(((( lub raczej biała plama

- rejestracja wspólnoty w Skarbówce, REGON itp dobrze juz znaneTemat: zadaszenie balkonów w kontekście uchwały
Tylko, co ma piernik do wiatraka??? Uchwała, SN którą przytaczasz
tym bardziej pogrąża Zarząd z dwóch powodów. Po pierwsze do dnia
dzisiejszego nie wystąpili z uchwałą o scedowanie praw przez
Właścicieli w celu dochodzenia roszczeń od Dewelopera a po drugi
wykonali ekspertyzę, która na nic się nie przyda bez pełnomocnictwa
Właścicieli. Problem polega na tym, że Zarząd podejmuje działania na
podstawie prywatnych konsultacji a nie konkretnych opinii prawnych.
Mając takie problemy, z TBS pierwsza rzeczą, jaka powinien zrobić
Zarząd to wystąpić z Uchwałą o obsługę prawną i pełnomocnictwa do
reprezentowania Właścicieli w sprawach dotyczących części wspólnych
a dopiero mając te 2 narzędzia podjąć pozostałe działania w stosunku
do Dewelopera – a jest odwrotnie. Efekt będzie taki sam jak z
regulaminem osiedla, w którym jest parę kolorowych wzorów mandatów
tylko nie ma podstawowego zapisu jak je wyegzekwować . PozdrawiamTemat: ZARZĄD
Uchwala o zmianie sposobu zarzadu musi byc tylko zaprotokolowana przez
notariusza o ile nie chcemy zmienic jednego zarzadcy jakiemu powierzylismy
zarzad na innego w trybie "zarzadu powierzonego". Czyli jak ustalamy ze
pozbywamy sie BP i powierzamy zarzad mieszkancom dzialajacych jako zarzad
wspolnoty mieszkaniowej to wystarczy ze przyjmiemy taka uchwale a notariusz
podpisze sie na protokole.
Taki protokol jest podstawa wpisu do ksiegi wieczystej o ile ktos ma wpisany
sposob zarzadu do swojej ksiegi. Czyli podstawa wpisu (w tym przypadku
wykreslenia zarzadcy) jest taka uchwala. Ale jeszcze to sprawdze w komentarzu :)
Podjecie takiej uchwaly to betka - podejrzewam ze Lidar a dokladniej osoba ktora
bedzie prowadzila spotkanie bedzie miala wzor. Pytanie kogo wpisac jako czlonkow
zarzadu ;)
PozdrawiamTemat: plan gospodarczy
plan gospodarczy
Witam
Mam pytanie: Czy na pierwszym zebraniu musi być podjęta uchwała
zatwierdzająca plan gospodarczy. W naszej wspólnocie mamy kotłownie
(deweloper) i stawka za ogrzewanie zależna jest od zużycia. Jak zatem
określić stawkę opłat za 1m2. Czy jest to konieczne. Czy nie można rozliczać
co miesiąc z inną stawką(nie powstają ewentualne nadpłaty ani niedopłaty)
wynikłą z aktualnego zużycia??
2 Musimy uchwalić również sposób prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów.
Czy mógłby ktoś podesłać mi wzór takiej uchwały??
3. Jakie jeszcze musimy podjąć uchwały? poproszę wzory-będę wdzęczny
pozdrawiam wszystkich
K3No1Temat: Część wspólna nieuchomości
Część wspólna nieuchomości
Na załączonym krążku CD do książki „Wspólnota Mieszkaniowa –103 wzory” pod
redakcją Pana prof. Witolda Kalinowskiego znajduje się uchwała „ właścicieli
lokali w nieruchomości (...) w sprawie własności lokalu nr..........i zasad
jego użytkowania”.
Autor uchwały proponuje w projekcie zaliczyć mieszkanie dozorcy do części
wspólnej nieruchomości. I to jest, moim zdaniem, poważny błąd. Jest
stwierdzenie Sądu Najwyższego w uzasadnieniu do wyroku, który wcześniej
cytowałem, mówiące, że do części wspólnej nieruchomości można zaliczyć tylko
wszystko to czego nie da się wyodrębnić. Dozorcówka, czyli mieszkanie dla
dozorcy jest normalnym lokalem mieszkalnym. Stąd nie można go zaliczyć do
części wspólnej nieruchomości. W tej sytuacji, podjęta uchwała o tej treści,
zaproponowana przez autora w książce „Wspólnota mieszkaniowa –103 wzory”,
może być nieważna.
Uważam jednak, że książka jest dobra i warto ją kupić.
Pozdrawiam

aloe
Temat: pierwsze zebranie-prosze o pomoc
pierwsze zebranie-prosze o pomoc
Witam
Mam pytanie: Czy na pierwszym zebraniu musi być podjęta uchwała
zatwierdzająca plan gospodarczy. W naszej wspólnocie mamy kotłownie
(deweloper) i stawka za ogrzewanie zależna jest od zużycia. Jak zatem
określić stawkę opłat za 1m2. Czy jest to konieczne. Czy nie można rozliczać
co miesiąc z inną stawką(nie powstają ewentualne nadpłaty ani niedopłaty)
wynikłą z aktualnego zużycia??
2 Musimy uchwalić również sposób prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów.
Czy mógłby ktoś podesłać mi wzór takiej uchwały??
3. Jakie jeszcze musimy podjąć uchwały? poproszę wzory-będę wdzęczny
pozdrawiam wszystkich
K3No1
Temat: WZÓR NR 2 w Gazecie Prawnej
jarek.mrozik napisał:

> W dzisiejszym dodatku do Gazety Prawnej przedstawiono
> wzór pozwu o uchyleniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej (Wzór nr 2).
> Autorowi tego WZORU proponuje przeprowadzic "ćwiczenie z logiki".
> Za wyjasnienie sprawy z góry dziekuję.
> Jarek M.

W końcu zapłaciłem za gazete prawie 5 zł. i należy mi sie jakieś wyjasnienie
w tej sprawie. Wiem, że EKSPERCI z GP wypowiadali sie na tym Forum.
Poza tym, dodatkowo widnieje podpis Pana WK.
Temat: Księgowość w dużej wspólnocie
Zgadzam się z P. Kalinowskim, że plan kont nie jest konieczny przy prostej
księgowości. Ale w związku z tym mam problem z określeniem w uchwale sposobu
ewidencji księgowej. Jak to zapisać? Wszelkie dostepne wzory takiej uchwały
zawierają plan kont ("potrzebny do posegregowania zapisów"), ja natomiast
prowadzę ewidencję we wspólnocie bez tego planu w sposób podobny do wskazanego
na stronach "miwspolnoty", z tym, że nie wiem w jaki sposób określić ten sposób
w zapisie uchwały. Proszę o pomoc.Temat: Związek.....
karolajna-cocktail napisała:

> > Co do protokołu z wczorajszego zebrania to pisze się... Będzie pewnie jutro
> skończony. Tym razem chyba nie uda mi się stworzyć 24 stron

Tylko proszę Cię jeżeli były uchwalone jakiekolwiek uchwały to nie pisz przed
treścią uchwały słowa treść, wiem że to sprawa techniczna ale radzę skorzystać
z usankcjonowanych praktyką wzorów aktów prawa bo jaby nie było uchwały PZC
stanowią wewnętrzne prawo związku - niby mało istotne ale to razi urzędnicze okoTemat: WAZNE - Jak zatytułować uchwałę ???
niespotykana napisała:
> Mam pytanie jak zatytulowac uchwale w spr. planu remontowego, aby glosowanie
> bylo 1 własciciel = 1 glos ( wzor) w przypadku gdy Gmina ma 81 % udziałow i
> brak dokumentow inwestycyjnych, z ktorych by wynikało, ze to jest prawda !!

Proszę o trochę więcej szczegółów, wtedy będę mógł zaproponować szkic uchwały a
raczej wniosku (nie do odrzucenia).
Na razie tylko tyle:
w sytuacji, kiedy nie jest znana dokładna wielkość udziału choćby 1 właściciela
(tutaj: Gminy) - po prostu NIE MOŻNA głosować udziałami, bo - jako się rzekło -
ich wielkość nie jest dokładnie znana.
Jedynym innym sposobem dopuszczonym przez ustawę jest przyjęcie zasady, że na
każdego właściciela przypada 1 głos. Wprawdzie zasadę tę przewidziano dla innych
sytuacji, ale można ją wprowadzić przez ANALOGIĘ (stosowana powszechnie
kategoria prawna) wobec braku stosownej regulacji w ustawie o własności lokali.
Temat: Kiedy wchodzi w życie?
uzup: NOTARIUSZ NIE ZNA PRAWA
Może Pan więc śmiało wraz z kolegami z zarządu udać się do banku i
sporządzić nową kartę wzorów podpisów. Potrzebne są przy tym jedynie:
1) protokół z uchwały zmieniającej sposób zarządu;
2) protokół z uchwały wyborczej, powołującej imiennie nowy zarząd.
Uwaga: TYLKO pierwszy z tych protokołów musi mieć formę notarialną (mam
nadzieję, że notariusz protokował na zebraniu tylko tę jedną uchwałę, i że już
wam WYDAŁ ten protokół). Drugi nie musi i nawet nie powinien mieć formy
notarialnej, bo w razie jakichkolwiek prób zmiany składu zarządu musielibyście
ponownie wzywać notariusza, dokonywać nowych wpisów w księdze wiecystej i,
oczywiście, od nowa za wszystko płacić.
Temat: czy administrator WM ma prawo żądać
Nie ma ŻADNEJ uchwały, w której właściciele ustalili sposób
naliczania zaliczek na koszty indywidualne, nie ma też uchwały na temat
ustalenia sposobu rozliczeń kosztów zarządu nieruchomością wspólną - ale to
reguluje ustawa.

Macie może wzór takiej uchwały ?
Temat: Zarząd Wspólnoty
Zarząd Wspólnoty
W mojej małej wsónocie do zarządu wybrano młode małżeństwo. Ludzie działali w
3 osobowym zarządzie, trzecia osoba była księgową. Teraz na mocy uchwały
wspólnoty odwołano poprzednią księgową, zresztą leciwą Panią i powołano nową.
Problem pojawił się w momencie składania wzorów podpisów w banku na karcie
podpisów. Według statutu wzory podpisów składa dwóch członków Zarządu i do
tej pory był to zastępca przewodniczącego wspolnoty i księgowa będąca
jednocześnie członkiem zarządu. Problem pojawił się po jej odwołaniu, gdyż
nie wyraża ona zgody na to aby na karcie wzorów podpisów w banku widniały
podpisy dwóch członków zarządu o tym samym nazwisku. Jak to wygląda prawnie ,
może są wspólnoty z podobnym probleme . proszę o pomoc.Temat: WAZNE - Jak zatytułować uchwałę ???
WAZNE - Jak zatytułować uchwałę ???
Mam pytanie jak zatytulowac uchwale w spr. planu remontowego, aby glosowanie
bylo 1 własciciel = 1 glos ( wzor) w przypadku gdy Gmina ma 81 % udziałow i
brak dokumentow inwestycyjnych, z ktorych by wynikało, ze to jest prawda !!

Bardzo prosze o szybka odpowiedz - to dla mnie niezwykle istotne.
Temat: odciąć media dłużnikom
landa napisała:

> Poproszę o krótką informację odnośnie treści umowy jaką powinna zawrzeć
> wspólnota z danym właścicielem lokalu na dostawę mediów.
> Czy wystarczy w tej mierze uchwała podpisana przez większość właścicieli.
> Pozdrawiam

Uchwała może co najwyżej zatwierdzać wzór umowy,
choć i taka uchwała nie wydaje mi się potrzebna.
Zarząd może skopiować (mutatis mutandis) sformułowania umów,
jakie dostawcy zawarli ze wspólnotą.
Temat: Kiedy wchodzi w życie?
Kiedy wchodzi w życie?
Wg jednego z notariuszy uchwała zmieniająca sposób zarządu ( z art. 18 na
art.20) wchodzi w życie dopiero po 6 tygodniach od uchwalenia na zabraniu!
Wynika z tego, że powołany nowy zarząd będzie mógł przejąć odpowiedzialność
za wspólnotę, a co najistotniejsze za finanse wspólnoty, dopiero po tym
okresie. Planowałem z nowym zarządem złożenie na drugi dzień wzorów podpisów
upoważniających do dysponowania rachunkiem bankowym wspólnoty. Obawiam się,
że zaskutkuje to tym, że stary zarząd (dewelopera) „wyczyści” rozliczenia
(właśnie poszło o niejasne rozliczenia!) na niekorzyść wspólnoty. Do tej pory
uważałem, że uchwała wchodzi w życie z dniem uzyskania wymaganej większości.
Tak, więc proszę o dyskusję forumowiczów (zwłaszcza biegłych w „badaniu
pisma”) na temat, od kiedy uchwałę można wprowadzać w życie?Temat: Uchwała o zasadach prowadzenia ewidencji pozaksięg
Uchwała o zasadach prowadzenia ewidencji pozaksięg
Czy ma ktoś (i może się podzielić) w swojej wspólnocie Uchwałę o zasadach
prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządzania nieruchomością
wspólną itd. uchwaloną na podstawie artykułu 22, ustępu 3, punktu 10?

Chcemy ją uchwalić i chciałbym mieć jakiś wzór.

Pozdrawiam,

MarcinTemat: podpisy pod uchwałami
podpisy pod uchwałami
Jak podpisujecie uchwały, aby nie było podstaw do podwazania ich prawdziwosci?
Czy podpis musi być czytelny? Czy posiadacie wzory podpisów wszystkich
właścicieli? Jakieś inne rady, aby uchwały nie były kwestionowane pod wzgledem
formalnym przez sąd czy innych włascicieli?
Temat: Konto bankowe
mieszkanie.i.wspolnota napisał:

> andriej2 napisał(a):
>
> O ile się orientujemy to wspólnota
> > powstaje z mocy prawa a nie na mocy uchwały powołującej wspólnotę . proszę
> o
> > poradę: co zrobić w sytuacj9 kiedy nie ma takiej uchwały oraz gdy wspólnot
> a
> > nie ma regulaminu o który prosiła pani w banku.
>
> Pójść do innego banku.
> A jeżeli zależy Wam właśnie na tym (bo np. blisko i ma dobrą opinię), to
> odwiedzić dyrektora i delikatnie zasugerować mu, żeby zmienił tę panią z
> okienka na kogoś bardziej kompetentnego i lepiej troszczącego się o akwizycję
> klientów.
> Powodzenia życzę - i Dosiego Roku

PS.
Polecam książki, w których przedstawiliśmy te wstępne a niezbędne
procedury: "Gospodarowanie we wspólnocie mieszkaniowej" wyd. II, 2002
i "Wspólnota mieszkaniowa. 103 wzory dokumentów, pism i procedur". Szczegółowe
informacje na stronie: miwspolnota.republika.pl (link: LEKTURY)
Temat: wspólny garaż do znudzenia
dozorca1 napisała:

> Tu, na forum, była już dyskusja na temat "mojego" garażu. Przypominam:
> wspólnota to mieszkańcy budynku z "wyodrębnionym lokalem użytkowym - garażem
> wielostanowiskowym". Ten lokal stanowiący współwłasność nie ma jakiegoś
> oddzielnego zarządu czy reprezentacji. Na zebraniach wspólnoty podejmuje się
> uchwały, które dotyczą również "garażystów".
> Problem jest taki: niektórzy właściciele poszczególnych miejsc garażowych
> parkują na swoich miejscach po dwa samochody. Oczywiście ten drugi wystaje
> mniej lub więcej i jest to przyczyną konfliktów. W jaki sposób uchwalić, że
> nie można parkować dwoma samochodami na jednym miejscu i ustalić sankcje za
> nie przestrzeganie tych ustaleń ?
> Warianty:
> a) Na zebraniu całej wspólnoty (nie wszyscy właściciele miejsc garażowych są
> członkami tej wspólnoty)?
> b) Czy jednak garażyści muszą wybrać swojego przedstawiciela i zrobić coś w
> rodzaju zebrania wspólnoty "garażowej" ? Czy takie uchwały współwłaścicieli
> lokalu będą wiążące ?
> c) Muszą zawrzeć normalną umowę cywilno-prawną na tę okoliczność zgodnie z
> KC ?

Książkę Pan pisze?
Proponuję jeszcze wrócic do tych 103 wzorów.
Pozdrawiam
Temat: Projekt uchwały SLD o komisji śledczej odrzucony
Projekt uchwały SLD o komisji śledczej odrzucony
A szkoda bo to FAKT, że komisja działa źle i jest zbyt upolityczniona.
Słuchałem CAŁEJ debaty - chyba jako jeden z nielicznych, sądząc po ilości
posłów, i mogę powiedzieć z przekonaniem, że jak zwykle politycy i
DZIENNIKARZE na równi manipulują informacjami i podają w dziennikach tylko to,
co im się podoba.

Bezstronność BBC to niedościgniony i nieosiągalny wzór dla tych, którzy
potrafią jedynie brudzić sobie ręce - choć pretenduja do miana świętych. Myślę
o dziennikarzach, bo politycy wiadomo - to śmiecie, z zasady mówiące to co im
na rękę.

Oczywiście nikt nie przejął się FAKTAMI przytoczonymi przez jednego z posłó na
temat Wassermana, który UKRĘCIŁ sprawę Orlenu przed paru laty, dziś zaś
krzyczy i oskarża innych.

Ludzie - myślicie że coś się zmieni? Kpina - jak do władzy dorwą się faszyści
- tak można określić tych, którzy nie wstydzą się pewnych wuypowiedzi - to kto
wie czy nie będzie gorzej.

Ja - podobnie jak zapewne tysiące innych - jestem zniesmaczony i nie mam
nadziei na poprawę w aktualnym systemie partyjnym. Brak jest siły, która
byłaby faktycznie promotorem odnowy - choćby na krótko (tak kiedyś było we
Włoszech). Wszystko to ten sam sos - lub jeśli nowy to faszystowski.

Nikogo nie obchodzi prawda, tylko sondaże opinii i walka polityczna. Nikogo
nie obchodzi Polska, ani Polacy.Temat: EWIDENCJA POZAKSIĘGOWA
nie ma ewidencji pozaksięgowej
wube3 napisał:
> UWL nakłada na Wspólnotę obowiązek określenia i prowadzenia ewidencji
> pozaksięgowej kosztów zarządu./ vide:art. 22 ust.3 pkt.10 oraz art.29 ust.1/.
> Na czym to ma polegać czy są jakieś wzory, druki itp. czy też istnieje pełna
> dowolność w tym zakresie?

Pojęcie "ewidencji pozaksięgowej" wymyśliła min. Ewa Bończak-Kucharczyk, a
posłowie kupili pomysł i uchwalili, mimo protestów specjalistów z Ministerstwa
Finansów (byłem przy tym, wiem, co mówię).

Ewidencja finansowa zawsze jest księgowa - choć księgi mogą być różne, a zależy
to od uchwały właścicieli lokali (ustawa o własności lokali, art.22 ust.3
pkt.10 i art.29 ust.1). Właściciele mogą uchwalić co im się podoba, byle nie
było to sprzeczne z ogólnymi przepisami o rachunkowości. Dlatego przed
uchwaleniem lepiej zapytać własną księgową, jak chce to robić i jak będzie
najwygodniej.

Wbrew temu, co napisałem w tytule, można sobie wyobrazić jakąś ewidencję
pozaksięgową, ale na pewno nie będzie to ewidencja finansowa. Jeżeli wspólnota
potrzebuje takiej ewidencji - np. spisu starych, zużytych mioteł, z datą
kasacji i nazwiskiem odpowiedzialnego za przedwczesne zużycie - to może sobie
taką POZAKSIĘGOWĄ ewidencję zaprowadzić.

Żeby uniknąć takich, jak ja, nieodpowiedzialnych żartownisiów w obrębie
wspólnoty, lepiej jest nie określać w uchwale formy "ewidencji pozaksięgowej" -
jak każe ustawa - ale "złamać" prawo i uchwalić formę ewidencji finansowej albo
po prostu: KSIĘGOWOŚCI.
Temat: znalazlem 54 mln na metro !!!!!!!!!!!!
co wymyśliłby kolega S....
Otóż ponieważ pieniądze na budowę metra zabrały rzekomo sejmowe prowincjusze z
zemsty za przegraną Balickiego, którego zreszta popierał jego (kolegi S.)
kolega "klubowy" niejaki Robert B. z Mokotowa, to należy wprowadzić różnice w
opłatach za metro i komunikację miejską dla Warszawiaków i "Warszawiaków" (w
tym "Warszawianek z walizkami". Oto propozycja uchwały rady miasta:

1. Do przejazdu za bilet jednorazowy lub okresowy wg taryfy normalnej mają
osoby zameldowane w Warszawie od co najmniej 1990 roku lub w Warszawie urodzone.
2. Pozostałe osoby nie mają prawa do wykupienia biletów okresowych i uprawnione
są do przejazdu środkami komunikacji miejskiej na podstawie biletów specjalnych
w cenie równej 3-krotności aktualnej ceny biletu jednorazowego normalnego.
3. Osoby spełniające kryterium z pkt. 2 zobowiązane są również zakładać w
środkach komunikacji miejskiej opaskę na ramię w kolorze zielonym z symbolem
buraka. Wzór opaski znajduje się w Załączniku 1 do nininiejszej uchwały.Temat: Wybory samorzadowe - www.grodzki.twoimradnym.pl
ale przecież pytającej chodzi nie o to jak wygląda opis herbu i w jakim
załączniku zawarty jest jego wzór tylko czy jego użycie nie jest nadużyciem?
i tu macie całego ruperta
ja osobiście uważam, ze nie jest to nadużycie ale przypomnij sobie rupert jakie
było kiedyś larum o to przy okazji referendum UE
wtedy to postanowiliście że to użycie będzie koncesjonowane przez radnych
no ale póki nie ma uchwały...
a ja mam nadzieję że nigdy nie będzie takiej uchwały bo takie koncesjonowanie
to głupotaTemat: ZARZĄD
miało coś powstać na wzór zarządu, czyli 'rada osiedla', ale z tego co wiem BP
wycofało już się z tego pomysłu i rzeczywiście na spotkaniu ma zostać 'nie
przekazana nam' przegłosowana uchwała dot. zarządu skłądająca się z 8 członków
wspólnoty (po każdym z jednego budynku.

poruszałem w innym wątku możliwość stworzenia projektu uchwały na wszelki
wypadek i włączeniu go w porządek zebraniaTemat: ważne sprawy na spotkanie mieszkańców
ważne sprawy na spotkanie mieszkańców
mam jeszcze dwie watpliwosci dotyczace dostarczonych nam wzorow uchwal i
materialow na 29.03:

pierwsza:w zalaczniku do uchwaly nr5 w poz8 jest kwota 40 tys na ekspertyze
dot. wentylacji, a mialo byc 10 tys
tak mieszkancy postanowili ost razem
skad ta zmiana?

druga:po co zarzad chce zeby wspolnota upowaznila go do zmian w regulaminie
porzadkowym pkt 3 w uchwale 7

przecież to wspolnota przyjmuje regulamin i wspolnota powinna go zmieniac
inaczej byc nie moze
bo tak to sobie zmienia jak chca a nas tylko poinformuja
Ambrozy
Temat: odpowiem na pytania o przedszkolach - dyrektor
wzór na ilość godzin dydaktycznych
Pani Dyrektor,
mam ogromna prośbę, proszę podać mi wzór według którego wyliczana jest ilość
godzin dydaktycznych (podobno jest w jakiejś uchwale, ale zupełnie nie potrafię
go znaleźć) oraz wytłumaczyć zasady wyliczania tychże godzin. z góry dziękuje
za odpowiedź,
ania, mama świeżo upieczonego przedszkolaka.Temat: zmiana uchwaly dot satutu
zmiana uchwaly dot satutu
jak powinna wygladac zmiana statutu na I zebraniu? Wzor statutu proponowany
przez zarzad wyslany zostal wlascicielom. Na zebraniu podejrzewam ze beda
poprawki i glosy, ktorych nie da sie od razu wprowadzic do statutu bez
konsulacji ich poprawnosci z prawnikiem. W takim razie jak to wyglada w
praktyce, tj. wprowadzenie proponowanych przez wlascicieli zmian?
Z gory dziekuje za podpowiedz.
IrenaTemat: Czy Zarząd może upoważnić administratora do podpis
Zarząd wspólnoty zazwyczaj występuje na karcie wzorów podpisów z "przodu"
karty, co oznacza, że ich podpisy decydują o otwarciu,zamknięciu rachunku,
lokaty, wprowadzeniu zmian w sposobie prowadzenia rachunku (przesyłaniu poczty,
itp.,odwołaniu kogoś - co poparte jest uchwałą)Podpisy umieszczone na drugiej
stronie karty podpisów odpowiadają tym na przelewach, są to między innymi
administarorzy (spoza członków wspólnoty - pełnomocnicy),członkowie
zarządów.Tylko do podpisu poleceń przelewów. Można mieć dwie karty wzorów
podpisów jedną do r-ku czynszowego, drugą do funduszu remontowego. Rachunki
trzeba jednak mieć rozdzielone.Administrator może być wykluczony z karty do r-
ku remontowego.Temat: 103 wzory dla WM wspólnota ze spółdzielni
Ja nie traktuję tego w ten sposób. W tej chwili, przy obecnym stanie prawnym
nie jest możliwe działanie jako wspólnota bez zgody spółdzielni,(w praktyce)
uchwały podejmowane nawet według 100 i 3 wzorów, nic nie dają,
zawsze liczy się ten kto ma kasę,
a zebrać się, upoważnić 3 osoby do założenia rachunku, a wpłacać tam,
przekonać sąsiadów,
a spółdzielnia"?
no niech spróbuje, prowadzę taką sprawę na zasadzie sucess feeTemat: WYJAŚNIAM SPRAWĘ EWENTUALNEGO PROJEKTU
We wtorkowej rozmowie ze mna wiceprezydent Zdzisław Ludwin nie użył określenia
„zapisy przyszlej uchwały”. Ani „projekt przyszłego projektu”. Ani „proponowany
przez nas tekst przyszłego projektu uchwały”. A juz z całą pewnością nie nazwał
przedmiotu naszej rozmowy „przygotowywaniem analizy skutków różnych wariantów
istniejących już i postulowanych projektów”, jak określa go z urzędniczą
poprawnością Ireneusz Leśnikowski.
To, co jest tworzone (na wzór radomski),wiceprezydent Ludwin
nazwał „projektem”, mając chyba na myśli potoczne rozumienie tego słowa. I tak
to przytoczyłam.

Monika Jaremko-Siarska

ps. I jeszcze to, co wciąż próbujemy tłumaczyć: „Gazeta” nie jest biuletynem
urzędu miasta, posługuje sie potocznym językiem, i na całe szczęście niektórzy
urzędnicy - jak wiceprezydent Ludwin - dobrze to rozumieją.
Temat: SESJA RADY GMINY
SESJA RADY GMINY
W dniu 20 grudnia 2005 r.{wtorek}
o godz.9.00 w auli widowiskowej
ICDS przy ulicy Staszica 2
odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej
porządek obrad:
I.Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
II.Podjęcie uchwał w sprawie:
1.uchwalenie budżetu Miasta i Gminy na 2006r
2.określenie wysokości stawek podatku od środ.transp.
3. '" " podatku od nieruchomości
4.określenie wzorów formularzy informacji i dekl.podat.
5. " wysokości stawek opłaty targowej
6.ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz
wartości jednego punktu dla pracowników administracji
i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Miasto i Gminę Łomianki.
7.utworzenia Mazowieckiego Związku Komunalnego"Czyste Mazowsze"
8.przyjęcia statutu M.Z.K "Czyste Mazowsze"
9.zmiany uchwały Nr.XXXIII/226/2005 z dnia 15 lipca2005.
dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego"Dolina Łomiankowska"
III. Informacja Burmistrza z wykonania zadań między sesjami.
IV. Interpelacje i wolne wnioski....Szkoda że nie nasze.Temat: LPR i PiS rozpoczynają bój o reparacje wojenne
zasada Kalego
Nie bardzo rozumiem , dlaczego w UE ma obowiązywać zasada Kalego ? Jeśli
Niemiec czegoś domaga się od Polski to jest to traktowane z ogromną powagą i
nazywane "roszczeniem " , które winno być rozpatrzone na drodze sądowej zgodnie
ze standardami prawa europejskiego. A odwrotnie ,jeśli Polak żąda czegoś od
państwa niemieckiego , to nazywane jest to głupotą , hucpą , idiotyzmem itd.
Oczywiście ,że LPR i PiS tej sprawy nie wygrają , bo takie niestety są realia.
Ale my do diabła przestańmy się wstydzić i mieć kompleksy. Jesteśmy wreszcie
wolnym i suwerennym państwem i nikt nie może nam dyktować jakie uchwały (
choćby i głupie ) ma podejmować nasz Sejm , przez nas wybrany.Można być
przeciwnikiem PiS-u czy SLD ,ale nasz własny Sejm trzeba albo popierać, albo
zmienić obywatelstwo. A przede wszystkim powinniśmy kompletnie "olewać" (sorry
ale nie widzę lepszego słowa ) tzw zachodnie komentarze odnośnie naszych
poczynań. Niech sobie piszą co chcą ,nas to nie powinno wzruszać , w koncu nie
są pępkiem świata i nie muszą być dla nas wzorem . Osobiście wolę za wzór USA.Temat: Czy Zarząd może upoważnić administratora do podpis
Czy Zarząd może upoważnić administratora do podpis
Czy Zarząd wspólnoty może upoważnić administratora do podpisywania poleceń
przelewu z rachunku bankowego wspólnoty?
Nie ma na ten temat uchwały wspólnoty, a podpis znalazł sie na karcie wzorów
podpisów.

Tłumaczenie jest takie, że podpisywanie przelewów to nie jest reprezentowanie
wspólnoty na zewnątrz.Temat: Niemcy: Prasa z powątpiewaniem o europejskich a...
> Berlin "poprzestałby na tym, gdyby prezydenci Polski i Litwy (Aleksander)
> Kwaśniewski i (Valdas) Adamkus nie wciągnęli Unii Europejskiej do rewolucji
> w sposób przypominający pucz " - czytamy w "Berliner Zeitung".

Pamiętając, że tłumaczenie i skrót mogą nie oddawać dokładnie sensu opinii
wyrażonej w BZ, są to, hm, ciekawe opinie.
Ale dla Ukrainy istnieje inne rozwiązanie, jeśli reszta EU jej nie chce, choć
może trochę trudne psychologicznie :-).
1. Polska zmienia konstytucję na wzór niemieckiej, tak aby dawna część
Rzeczpospolitej mogła się w każdej chwili do niej przyłączyć.
2. Ukraina ogłasza takie przyłączenie się do Polski (tzn. przyjmując bez żadnych
ograniczeń nasz system prawny, polityczny i jaki tam jeszcze trzeba).
3. Automatycznie Ukraina znajduje się w UE jak dawna NRD.
4. Po przejściu przez wszystkie związane z tym zawirowania Polska uchwala zmianę
systemu politycznego tak, by jedno państwo łączyło dwie wyróżnione i równoprawne
prowincje - Polskę i Ukrainę.

Niezależnie jaką bajką jest ten scenariusz, jest pewnie dość podstawowy powód,
dla którego nie byłoby nań zgody w Polsce - fundusze z UE na rolnictwo zostałyby
te same (bo UE powiedziałaby, że nie obchodzi jej zmiana wielkości państwa
członkowskiego), a trzeba by się nimi podzielić...Temat: Dzieki UE drozsze kompy
Dzieki UE drozsze kompy
Normy trzeba wyrobic,zbierac kilogramy. Kolejny kretynski pomysl UE
spotegowany polska nadgorliwoscia z finansowymi skutkami dla kieszeni zwyklych
konsumentow.

"Nasi urzędnicy po raz kolejny chcą dostosować na siłę polskie realia do
europejskiego prawa. Ministerstwo Ochrony Środowiska przygotowuje właśnie
przepisy, według których sprzedawcy komputerów będą musieli skupić i
zutylizować nawet 40 proc. sprzedanego w ciągu roku sprzętu.

Jak poinformował PC World Komputer, przepisy przygotowywane są na wzór tych,
które wprowadzili u siebie Węgrzy określając z góry pewne ilości sprzętu
komputerowego jaki ma zostać co roku zutylizowany.

Na Węgrzech skończyło się znacznym wzrostem cen sprzętu komputerowego i wiele
wskazuje na to, że i u nas będzie podobnie jeśli uchwała przejdzie w Sejmie."
di.com.pl/news/10413,1.html
Temat: Komunalne kamienice wrócą pod ZBiLK
Dzień dobry, troszkę odlegle wskakuję w wątek, ale może Szanowni Koledzy będą
mogli mi pomóc; otóż języka chciałbym zasięgnąć w kwestii wysokości stawek
czynszowych za mieszkanie tzw. komunalne. Czytać umiem, uchwały w ww sprawie
znam, wzór na ustalanie takoż, i nijak mi nie wychodzi stawka, przy której od
lat upiera się administrator. Otóż adaptacja strychu na 2 piętrze budynku
wybudowanym przed 1945 r, położonym niedaleko torów kolejowych i linii
tramwajowej, bez ogrzewania miejskiego / w ogóle bez systemu ogrzewania / i
miejskiej ciepłej wody, jest traktowana stawką 3,9 PLN per metr2 gołego czynszu.
Dodatkowo opłaty z akan i inn. Może ktoś zna podobny przypadek, by porównać?Temat: Wniosek do projektu MPZP
Wniosek do projektu MPZP
Witam.
Urząd Miasta podjął uchwałę o przystąpieniu do zmiany MPZP. Obecnie można składać uwagi i wnioski do projektu planu. Wg. obecnie obowiązującego planu moja nieruchomość przeznaczona jest w planie jako RP - tereny upraw rolnych. Jednak sąsiednia nieruchomość jest oznaczona jako AG - tereny aktywizacji gospodarczej. Chciałbym aby w nowym planie moja nieruchomość uzyskała takie przeznaczenie. Właściciele sąsiednich nieruchomości także złożą wnioski do Urzędu Gminy. Moje pytanie - powinniśmy złożyć jeden wniosek, czy każdy osobno.
Jeśli któs z was mógłby mi przesłac wzór takiego wniosku byłbym wdzięczny.
robert.only@gazeta.plTemat: zabepiecznie prawidlowej realizacji umowy
Rozumiem, ze nalezy stosowac zabezieczenia co do zachowania trwałosci projektu.
ale zapis w umowie mowi o wydatkowaniu srodkow , co ma potem swoje
ozdwierciedlenie w uchwale w przypadku samorzadow. wg mnei zapsisy w umowach
powinny byc bardzij elastyczne, zeby mozna bylo dostosowac w zaleznosci od
okolicznosci.

Co do rozlicznaia projektow, to nie mam zlych doswiadczeń z urz. woj. Troche
upierdliwe jest poprawianie czegos w sprawozdaniu po np. 4 m-cach od zlozenia,
ale jesli zrozumiemy ze nie ma co walczyc z wiatrakami to jest od razu lepiej :)

Co do wzorów od pracowników - wystrczy poprosić i takie mozna otrzymać. również
sposoby opisania faktur czy sprawdzenie wniosku o platnosc lub sprawozdania
przed zlozeniem - mozna sie umówić i sprawdzić ("przerobić")roboczą wersję ,
nanieśc poprawki i dopeiro złożyć. Wszędzie pracuja tylko ludzie - przy
odrobinie dobrej woli obu stron wiele jest możliwe.Temat: Czerwony humor
sluchacz pyta Radio Erevan
polimerr napisał:
> Rozmowa z działaczką młodzieżówki SLD
> Anna Skrzypek*: Poparcie SLD dla konstytucji europejskiej i - de facto - dla
> federalistycznego modelu Unii. Ważna była uchwała o potrzebie przywrócenia
> suwerenności Irakowi.

a tego to juz nie rozumiem.

Albo nalezy zyczy szlachetnemu narodowi irackiemu uczestnictwa w jakiejs
sfederalizowanej strukturze na wzor UE (a czemu by nie w samej UE - w koncu dla
czerwonych kwestia "zabobonu religijnego" nie odgrywa roli) czyli utraty
suwerennosci.

Albo nalezy zyczyc suwerennosci nie tylko Irakowi, ale nam wszystkim?

Prosze Radio Erevan o odpowiedz
Temat: Mycie samochodow.
asam11 napisał:

> Zgodnie z prawem : uchwała wspólnoty o skierowaniu sprawy do sądu o zgodę na
> licytację, stosowne pełnomocnictwo dla zarządu i licytacja.

Słusznie. Takie zachowanie na pewno bardzo uprzykrza życie innym mieszkańcom, a
stosowny [przepis (art.16 UWL) mówi:
"1. Jeżeli właściciel lokalu ... przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni
korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota
mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na
podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.
2. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do
lokalu zamiennego."

Witold Kalinowski, "Mieszkanie i Wspólnota"

Więcej na ten temat w miesięczniku „Mieszkanie i Wspólnota”
miwspolnota.republika.pl , tel. 22 864 34 78
oraz w publikacjach książkowych:
„Wspólnota mieszkaniowa. 103 wzory dokumentów, pism i procedur”. Wyd. ZCO
Zielona Góra 2001.
„Gospodarowanie we wspólnocie mieszkaniowej”. Wyd. II, ZCO Zielona Góra 2002.
Temat: Spóldzielnia Metalowiec to "super fachowcy"
Jestem członkiem w tej spółdzielni i mam pytanie do miłościwie nam panującego
prezesa Metalowca. Czy my członkowie z os. Piaski jesteśmy ulepieni z innej
gliny? Czy my mamy inny status społeczny? Czy dotyczą nas inne reguły gry
uprawianej przez prezesa? Jak to się ma do nowych członków z ul Andersa 10-20?
Pismo, które otrzymaliśmy od prezesa z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego o
obowiązku uzupełnienia wkładu budowlanego dotyczyć ma tylko mieszkańców os
Piaski? To my mamy płacić ! Koniec! Basta! Nie ma odwrotu. a co z NIMI? My mamy
płacić za swoje i jeszcze z naszych pieniędzy prezes płaci za NICH? Co tu jest
grane? A gdzie tu rola przewodniczącego Rady Nadzorczej? Sam przecież decyzję
podjął firmując swoim nazwiskiem i podpisem. Taki "WYKSZTAŁCIUCH", taki
spokojny, uczciwy człowiek - nic, tylko wzór cnót wszelakich. A tak bezczelnie
publicznie kłamie w GG, że niby my mieszkańcy nie poniesiemy żadnych nakładów.
A niby skąd wzięły się pieniądze na funduszach spółdzielni - spadły z księżyca?
To my wszyscy je wypracowaliśmy a nie ci z Andersa. Czyżby prezes nie wiedział
jakie są potrzeby na naszych osiedlach? Równie dobrze może zrobić porządek na
własnym osiedlu i koszt pokryć z funduszu. RN napewno wyrazi zgodę. Jeżeli tacy
bezradni czł. RN - od siedmiu boleści - uchwalili taką uchwałę, że cena wkładu
budowlanego jest stała, to teraz niech oni płacą a nie my. To granda! Nie macie
ani wstydu, ani poczucia odpowiedzialności. Powinniście się spalić ze wstydu i
dawno zrezygnować z zasiadania w RN - no, ale co to szkodzi brać ładne
pieniądze za podniesienie ręki.Temat: Rozliczenie mediów - troche matematyki
Podobny wątek jest w : "Jak rozliczać gaz? Pilne!!!!!!!!"
Bez liczników energii zużytej na co i cwu każde obliczenie będzie mniej lub
bardziej wiarygodne.
Mówi się o tym, że od 20% energi rocznej "idzie" na ciepłą wodę, reszta na co.
Wszystko zależy od danej sytuacji. Ilu lokatorów i jak często się kąpie? Ilu
lokatorów wie, co to jest termostat przy kaloryferze? Stąd, wydaje się, że
każdy matematyczny wzór nie jest dobry.
Co do prawa, to sądzę, że każdy sposób podziału poniesionych kosztów ogrzewani
i podgrzania wody pomiędzy właścicieli jest zgodny z prawem - o ile jest przez
właścicieli zaakceptowany (uchwała, bądź umowy z właścicielami).
Jedynym wyjątkiem jest ustalenie, ile ciepłej wody i ile energii zostało
zużytej na podgrzanie części wspólnych - np klatki schodowe. Ten koszt powinien
być - moim zdaniem - rozliczany udziałami.
Pozdrawiam
WojtekTemat: Wspólnota...
nam po podliczeniu wychodzi o około 100 zł miesięcznie więcej niż do tej pory.
Wydaje mi się, że są to koszty nie dozaakceptowania.... jeżeli się na to
zgodzimy, to za pół roku może będzie nas czekała kolejna taka nispodziewana
podwyżka...
Co do tego, że to jest plan gospodarczy na kilak miesięcy a nie na cały rok to
niebyłabym taka pewna.. Mam wrażenie, że celowym jest nazwanie go "za 2006",
gdyż dopiero po naszej zgodzie (lub nie) zostaną rozliczone dotychczasowe
zaliczki. Jak się okazuje BP od dawna nie ma pomysłu jak nas rozliczyć i
właśnie po zatwierdzeniu uchwały będą mieli coś na wzór sposobu rozliczenia
i "podkładkę" do swoje działania (czasem mogłbo by się wydawać bezprawnego).

pozdrawiam,
Monika
Temat: KIEROWCA MZK KONTROLOWAŁ i DO ZWOLNIENIA
KIEROWCA MZK KONTROLOWAŁ i DO ZWOLNIENIA
To chyba jedyny przypadek ( nie był jeszcze jeden kierowca)kierowcy, który
dbając o interes Spółki MZK kontroluje przewożonych pasażerów. I CHWAŁA MU
ZATO. Założe się ,że nikt nie szkoli kierowców w temacie interpretacji
przepisów dot. bezpłatnych przejazdów autobusami. A zapeniam ,że szf MZK miał
by kolosalne problemy w ich interpretacji.Zapewniam.
Zatem jeżeli pasażr Ten 4 krotnie kontrolowany - niesłusznie posądzany za
wyłudzanie bezbiletowych przejazdów nie wnosi skargi. To wielkie dzięki dla
niego i wyrazy szacunku.
Należy zadać pytanie : kto odpowiada za fakt nieumięjętnego interpretowania
zagmatwanych przepisów. Bo z Uchwały Rady miasta Opola wynika, że niewidomi
poza miastem nie mają uprawnień do bezbiletowych przejazdów.
Zatem osobą przede wszystkim za nieprawidłowe postępowanie jest kierownik
kierowców.Kierowcy nigdy nie byli szkoleni w zakresie znajomości przepisów
dot. bezpłatnych przejazdów, czy też ulgowych. Oni nawet nie znają wzorów
biletów obowiązujących poza autobusem. Nikt im nie daje ich do wglądu.
W myśl przysłowia : WILK ZAWINIŁ A JELONKA POWIESILI.
Niech zarządzajacy MZK spojrzą na to co robią a raczej czego nie robią. A
karać ludzi za coś z czym rzeczywiście nie zostali powiadomieni NIE WOLNO!!!
Niech kierownictwo MZK zrewiduje swoje postępowanie, bo tak jak u Was się
robi to w głowie sie nie mieści. To jest spólka Rady Miasta a nie zarządu.Temat: System szkolenia 2006
System szkolenia 2006
Ahoj!

www.pya.org.pl/pzz/page.php?action=aktualnosci&id=352
System szkolenia 2006

Prezydium PZŻ w dniu dzisiejszym zatwierdziło system szkolenia oraz wzory
druków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 w
sprawie uprawiania żeglarstwa Dz.U 105 poz.712.

Materiały do pobrania zamieszczone są w zakładce: Szkolenie - aktualności -
uchwały Prezydium PZŻ.

Żeglarstwo morskie
gg 1728585Temat: Prezydent oświadcza: to nieporozumienie
Jestem przekonana, że gdyby nie oburzenie internautów i ich akcja wyrażania
negatywnych opinii co do projektu - uchwała poszłaby w niezmienionym kształcie
na radę i przeszłaby. Dzięki mocy i jedności internautów udało się wpłynąć na
decyzję prezydenta. Internauci, mamy w swoim rękach naprawdę skuteczną broń, a
to, że potrafimy się zjednoczyć w słusznej dla nas sprawie, dowodzi, że możemy
starać się ukształtować nasze miasto i rządzących nim ludzi na wzór, jaki
uznamy za słuszny. Kierunek jest dobry. Opisujcie więc problemy, z jakimi
boryka się nasz gród, a może coś dobrego da się z tego zrobić.
W jedności siła. Tylko proszę bez przepychanek i pyskówek.
Pozdrawiam.Temat: szkolenie zawodowe niepelnosprawnych! Pilne!
Szkolenia zawodowe osób niepełnosprawnych są ustawowym zadaniem realizowanym ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za
pośrednictwem powiatów (powiatowych urzędów pracy lub powiatowych centrów
pomocy rodzinie).
Kwestie szkoleń reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w
sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

-Z przepisów tych wynika, że Kierownik powiatowego urzędu pracy może skierować
osobę niepełnosprawną na wskazane przez tę osobę szkolenie, jeżeli zostanie
uprawdopodobnione, że szkolenie to zapewni uzyskanie pracy.
-Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu
szkolenia i przekwalifikowania w każdym czasie, odpowiedź powinna zostać
udzielona przez urząd w ciągu 30 dni (o ile nie było żadnych uchybień we
wniosku i złożony został komplet dokumentów). Propozycje wzoru wniosku a także
dokumentów, które należy dołączyć zostały określone w uchwale PFRON z 99r.
-Koszt tego szkolenia nie może przekroczyć dziesięciokrotnego przeciętnego
wynagrodzenia.
Instytucją odpowiedzialną za realizację szkoleń dla osób niepełnosprawnych jest
powiatowy urząd pracy, zatem tylko tam może Pani uzyskać szczegółowe i
kompetentne wyjaśnienia odnośnie procedur prowadzących do uzyskania
dofinansowania.
Temat: Rozliczenia
malgorzata_p47 napisała:

> Pytanie 2 - zmiana właściciela
> Rozliczenie winno być dokonane proporcjonalnie do terminu sprzedaży lokalu
> pozdr.

Jestem tego samego zdania. Jeśli w sprzedawanym lokalu nie ma urządzeń
pomiarowych (m3, kWh, GJ) i nie można ich odczytać z chwilą zmiany właściciela
to rozliczam stosując dodatkowy wskaźnik, według wzoru
(suma kosztów rocznych) * (x dni "posiadania lokalu") / (dni w roku).
Podobnie rozliczamy koszty wywozu nieczystości.
Plus oczywiście do tego umocowanie w postaci przyjętej odpowiednio wcześniej
uchwały.
Temat: Zarzad developera
bppbpp napisała:

> Wiem ze taki watek juz byl.
> Nie moge go jednak znalesc- prosze wiec o odpowiedz lub podanie numeru watku.
> Dziekuje.
> A problem jest:
> Developer zastrzega sobie prawo sprawowania zarzadu (lub wskazania firmy)
> przez 3 lata juz w umowie, podaje jednoczesnie stawke za m2.
> Czy mozna zrezygnowac z takiego zarzadu ? ...

Można.
Wystarczy uchwała właścicieli zmieniająca "sposób zarządu", zaprotokołowana
przez notariusza.
Po zmianie "sposobu zarządu" (po polsku: zasad zarządzania) właściciele sami
będą uchwalać plan gospodarczy wspólnoty i wynikające z tego planu stawki
zaliczek na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną.
Więcej - dużo więcej - na ten temat w książkach:
"Gospodarowanie we wspólnocie mieszkaniowej", wyd. II, ZCO Zielona Góra, 2002
i
"Wspólnota mieszkaniowa. 103 wzory dokumentów, pism i procedur", ZCO Zielona
Góra, 2001
Temat: EWIDENCJA POZAKSIĘGOWA
Musicie podjąć uchwałę o prowadzeniu ew. pozaksięgowej.
Dokładne wytyczne na czym polega prowadzenie takiej ew. znajdują się w rozp.
ministra finansów ( również wzór jak należy sporządzić rozliczenie roczne , i
co powinno zawierać )
W tej chwili nie mam przed sobą tego dokumentu, ale mam go w dok. wspólnoty i
chętnie udostępnię na e-mail.
Mój e-mail: agentmk@poczta.onet.plTemat: SLD chce odrzucenia raportu obciążającego Millera
SLD chce odrzucenia raportu obciążającego Millera
Najlepiej niech wszyscy posłowie SLD przyjmą w uchwale (tzn. w ocenie) że
rząd Millera był najlepszym rządem od 15 lat. Nie było w nim afer, korupcji,
pijanych ministrów rozbijających się samochodami itd. itd. A Rywin, Łapiński,
Nauman itd. itd. to jakaś fantasmagoria... I najlepiej niech ustawy uznane ze
niezgodne z konstytucją (jak np. ustawa zdrowotna, o służbach specjalnych)
ocenią jako niedościgniony wzór ustawodastwa sejmowego. Tak aby kolejni
posłowie w następnych kadencjach mogli brać z nich przykład.

Jeszcze jakieś mądre pomysły ma SLD na ustanowienie prawdy obiektywnej??
Temat: umowa najmu wspolnota-stoen
umowa najmu wspolnota-stoen
Prosze o rade:

W pomieszczeniu wspolnym w budynku wspolnoty znajduje sie stacja przekazowa
stoenu. Stoen zgodzil sie zawrzec umowe najmu, dostarczyl wzor takiej umowy.
zgodnie ze wzorem wspolnota wystawiac ma rachunki lub faktury (a nie ma nr
nip)
1.kto ma wystawiac i jakie dokumenty ksiegowe w takim wypadku?
2.Jak klasyfikowane beda pozytki z umowy najmu z p. widzenia podatkowego?
3.czy do zawarcia takiej umowy wymagana jest uchwala?
4.jak okreslic rynkowa wartosc czynszu z takiej umowy (oczywiscie
uwzgledniajac pow. pomieszczenia itd.)
5. o co zadbac w takiej umowie?
Budynkiem administruje ADK. oczywiscie oni odradzaja zawieranie jakichkolwiek
umow ze stoenem ("bo to tylko wiecej klopotow niz to wszystko warte" SIC!.
Bedziemy bardzo widzieczni za odpowiedz
Temat: Księgowość w dużej wspólnocie
Nie zatrudniam księgowego. Korzystam z arkuszy excela ściągniętych od Pana,
przerobionych pod potrzeby mojej wspólnoty.
I mam problem właśnie z treścią tego załącznika do uchwały. Czy wystarczy np
podać układ przychodów i kosztów z planu gospodarczego, ewentualnie z wzoru
sprawozdania finansowego?
Mam jeszcze jedno pytanie: Czy ja powinnam sporządzać bilans?Temat: Dwa buble i promyk nadziei - felieton
bardzo slusznie, Panstwo CHCE fukcjonowac w miare normalnie, sluzby spelniaja
swoje zadania, tylko to wszystko psu na bude, bo organy scigania nie sa
zainteresowane ta dzialalnoscia. Bezprecendesowym przykaldem, jest/ bylo
odzegnywanie sie prokuratury poznaskiej w sprawie Kulczyka /grunty/, ze sprawe
musiala przejac prokuratutra w Zielonej Gorze. Co robil Olejnik przez 15
miesiecy od zawiadomienia przes Siemiatkowskiego?
Caly aparat sciganie i wykonawczy jast albo skorupowany, albo zastraszony.
Jestem ZA zdelegalizowanie SLD, obojetnie jakim sposobem, uchwala Sejmu, zmiana
Konstytucji, dekretem wojennym. Gdy czytalem rozmowy posla SLD Peczaka w jaki
sposob handlowal Polska, w jaki pazerny i nienasycony sposb domagal sie
mercedesa i akcesoriow, zachiala mie sie zygac.
Nie lubie uogolniac, ale znam ta pazernosc i nienasycenie, bezkarnosc i glupote
z innych czasow Polski i nic sie w tym zakresie nie zmienilo.
Nalezy odtajnic wszystkie posiadane materialy odnosnie poslow SLD od 2000 roku,
powolac na wzor IPN Komisje rozliczajaca raz na zawsze pogrobowcow komuny , z
doraznymi i drakonskimi wyrokami, oraz przepadkiem calego mienia osobnika i cale
rodziny.Temat: Wymiana OKIEN a ZGODA wspólnoty
Można i tak zagmatwać sprawę.
Okna są częścia elewacji . Zgodę na zmiane wzoru okien winien wydać autor
projektu achitektonicznego. Uchwała wspólnoty jest tylko opinią w tej sprawie,
aczkolwiek jest niezbędna (m.in. : łączy się z uszkodzeniem tynków wokół
otworów okiennych i ich naprawy, pomalowania). Po ostatniej noweli prawa
budowlanego nie potrzeba zgody wydziału architektury , która miała osteczny
głos w tej sprawie nie dotyczy to niruchomości z rejestru zabytków - tu
potrzebna jest jeszcze zgoda koserwatora zabytków.Temat: ważne pytanie o wynagrodzenie
wtrącę i ja swoje 3 grosze :
1. wybrany ( właścicielski ) zarząd powinien przyjąć swój wewnętrzny regulamin
pracy ( kto i za co odpowiada , jak w wypadku braku jednomyślności podejmuje
decyzje / dlatego zarząd powinien być ilościowo nieparzysty / ; w szczegól-
ności proponuję , by podpis członka zarządu odpowiedzialnego za finanse był
umieszczany w II kolumnie bankowej karty wzorów podpisów ;
2. niewielki ( ilościowo ) zarząd powinien otrzymywać zryczałtowany zwrot
kosztów - podział kwoty ustalonej dla zarządu powinien wynikać z w/w i być
przyjęty zaprotokołowaną uchwałą całego składu zarządu ;
3. po co Wam jakakolwiek firma - zajmujcie się sprawami wspólnoty samodzielnie ;
to najlepszy sposób na szybkie podniesienie własnych kwalifikacji ;
4. podaj adres mailowy ( jeżeli chcesz dostać szczegółową pomoc ) ;Temat: Księgowość wspólnoty
Odbyłem właśnie drugą rozmowę z pozostałymi członkami "grupy inicjatywnej".
Moją propozycję, że zajmę się całością finansów zbyli krótko: nie ma mowy.
Musi to być firma, certfykowana księgowa, bo ona jest odpowiedzialna jak coś
podpisze, a jak się pomyli to też będzie odpowiedzialna. Nawet był projekt
uchwały o sposobie prowadzenia ewidencji i zobaczyłem sążnisty plan kont na
całą stronę, potem wzór bilansu, żywcem wzięty z jakiegoś FK. Na moją uwagę, że
chyab poszaleli, odpowiedź była prosta: w innych wspólnotach tak robią i tak
jest dobrze. Zrobili wielkie oczy na moje info, że wspólnota nie musi prowadzić
księgowości.
To powiedzcie mi proszę, czy musimy także zgłosić miejsce przechowywania
dokumentacji księgowej do US ? Potem będziemy walczyć o jej zwrot jak w postach
powyżej....
Ja wiem, że to dużo pracy, ale ja się pracy nie boję. Gdybym się k....wa bał to
bym dziś nie miał tego co mam (dwa zawody). Jak sobie nie będę radził, to sam
zapłacę księgowemu, za podpowiedź, nie ?Temat: Uchwała w sprawie istalacji stałego łącza inter..
Uchwała w sprawie istalacji stałego łącza inter..
Bardzo proszę o wzór uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Wspólnotę na
instalację stałego łącza internetowego.Temat: Uchwała w sprawie istalacji stałego łącza inter..
mah4 napisała:

> Bardzo proszę o wzór uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Wspólnotę na
> instalację stałego łącza internetowego.

A po co ?
To może jutro będzie trzeba występować o zgodę na naprawę zepsutego klozetu ?
Temat: Wynagrodzenie za zarządzanie
Dziękuję serdecznie za informacje.
Jeżeli można jakąś podstawę prawną do tego typu rozliczeń...
ewentualnie wzór uchwały to byłbym bardzo wdzięczny.Temat: kontrola wspólnoty mieszkaniowej - od czego zacząć
ładnieś mi Serafinie "ukradł" wątek :-)
wszyscy Cię proszą o wzór tej uchwały, co to ją trzeba było 5 lat temu podjąć.
Widać nikt tego chyba nie zrobił :-)

Szkoda że nikt nie odnosi się merytorycznie do pytania: jak kontrolować zarząd?
pozdr
mkoTemat: ksiegowania
obiecanki ...
serafin666 napisał:

> daj adres mailowy - przyślę wzór uchwały , ewidencji i rozliczeń

nic nie otrzymałam (987basia@NOSPAM.gazeta.pl), coby ręczną pracę miało wspomócTemat: Podatki rolnicze ;Wzor podania:
Podatki rolnicze ;Wzor podania:
Podanie kierujemy do Wojta gminy w Czernikowie, o następującej treści;Związku
z uchwała rady gminy Czernikowo proszę o umorzenie 70% drugiej raty podatku
rolnego.J tak napisane i podpisane podanie składamy u pani Zimolag 15 lub 16
maja.Temat: czy administrator WM ma prawo żądać
:)))) no rozbawiłaś mnie :)))

problem w tym, że my nie mamy takiej uchwały i właściciele nie decydowali o
sposobie naliczania zaliczek na poczet utrzymania własnego lokalu.

Czy masz gdzies wzór takiej uchwały ?Temat: LPR złoży projekt uchwały o samorozwiązaniu Sejmu
LPR złoży projekt uchwały o samorozwiązaniu Sejmu
............a jak juz sie pan giertych dobierze do wladzy,
rozwiaze wszelkie polskie problemy na wzor pewnego austriaka ,
ktory to fantastycznie rozwiazal problemy niemieckie .Temat: Sprawozdanie finansowe
Witam :)
To RMF jest UCHYLONE.
Wzór sprawozdania kazda wspolnota uchwala sobie samodzielnie.

> Jest również opisane w RMF dz u z 18 sierpnia 1998 nr 115 poz 748
> (akt uchylony od 1.1.2002)
Temat: Kto jest zobowiązany do usunięcia awarii?
trudna sytuacja, wszelkie piony instalacji logicznie naleza do częsci wspólnej,
ale Wspólnota może sie nie zgodzic na remont. szkoda ze nie macie statutu.moze
warto zrobic uchwale, jak bys chcial moge na maila podeslac np wzor naszego
statutuTemat: do panow tertelisa i kalinowskiego...i nie tylko
lubo15 napisał:

> w panow wspolnej pracy "wspolnota mieszkaniowa 103 wzory...." jest wzor 2-30
> dotyczycy zawierania umow z czlonkami wspolnoty i mozliwosci zaplaty za ich
> prace zwolnieniem z oplat za "czynsz". w zwiazku z tym mam pytanie czy dla
> tych osob zwolnienie z czynszu nie jest dochodem i czy nie podlega
> opodatkowaniu?
> M.L

W książce: "103 wzory" (wzór 2-30) mówi się o UMOWIE. Jeżeli taka umowa
zostanie podpisana - obowiązują powszechne przepisy podatkowe: "zwolnienie" z
opłat w wysokości 234 zł - oznacza 234 zł przychodu p. Kowalskiego i stosowny
do tego podatek.
Sprawa ta może być jednak uregulowana bez umowy, mocą samej tylko uchwały
właścicieli. Wtedy owe 234 zł to element "rozliczenia między
współwłaścicielami", które żadnemu opodatkowaniu nie podlega - a w planie
gospodarczym i w sprawozdaniu finansowym powinno znaleźć się w rubryce: "zwrot
kosztów i nakładów, poniesionych przez współwłaścicieli na rzecz wspólnoty".
Uchwała powinna zawierać solidne zabezpieczenie dla wspólnoty, np.
natychmiastowe odwołanie "zwolnienia", jeżeli p. Kowalski nie będzie wykonywał
świadczeń, o których mowa w uchwale. Przyda się również podpis Kowalskiego,
poświadczający, że przyjmuje on do wiadomości i do wykonania postanowienia
uchwały.
PS. Znów nieprawidłowo użyty termin "czynsz" - co prawda w cudzysłowie, ale
niewiele to zmienia. Trzymajmy się ustawowych "kosztów zarządu nieruchomością
wspólną", albo oznaczających TO SAMO, a bardziej zrozumiałych: "kosztów
zarządzania nieruchomością wspólną"; nie popełnimy wielkiego błędu, jeśli
napiszemy: "koszty utrzymania nieruchomości wspólnej" (też są w ustawie, art.
12 i 13). "Czynsz" słusznie irytuje niektórych bardziej skrupulatnych
uczestników forum - ale, co gorsza, mąci w głowach ludziom, którzy dopiero
zaczynają zajmować się tematyką wspólnot i własności lokali.
Temat: Gminna administracja żąda uchwały o zmianie admina
Doprecyzuje jeszcze kwestie dla osob mniej zorientowanych.
Wlasciciele lokali oczywiscie moga w trybie zwyklej uchwaly DOPRECYZOWAC
zakresy czynnosci zwyklego zarzadu ktore uwl przypisuje zarzadowi wspolnoty,
np.:
- wlasciciele lokali moga nakazac zarzadowi wspolnoty przygotowac projekt
planu gospodarczego na rok nadchodzacy do konca listopada roku biezacego (uwl
stanowi o obowiazku zarzadu przygotowania takiego planu, nie precyzuje jednak
dokladnego terminu poza terminem ostatecznym glosowania nad planem w czasie
rocznego zebrania).
- wlasciciele lokali moga podjac uchwale o wyborze komisji budzetowej, ktora
przedstawi w trakcie zebrania rocznego swoja opinie nt. projektu planu
gospodarczego opracowanego przez zarzad.

Wlasciciele lokali moga rowniez zlecic zarzadcy (administratorowi) te
czynnosci zwyklego zarzadu, ktorych uwl nie przypisuje zarzadowi wspolnoty.
Nie ma wiec problemu by wspolnota podjela uchwale o zatwierdzeniu wzoru umowy
o administrowanie, w ktorej wspolnota zleci zarzadcy wybrane czynnosci
zwyklego zarzadu tj. takie, ktore nie sa przypisane zarzadowi wspolnoty. W
takiej umowie moga znalexc sie prawomocne zapisy o obowiazkach administratora
w postaci WSPARCIA ZARZĄDU WSPÓLNOTY w procesie przygotowania projektu planu
gospodarczego na rok przyszly (pod projektem formalnie podpisuje sie zarzad
wspolnoty). Administrator moze rowniez przyjac w zleceniu obowiazki
przygotowania zebrania, opracowania stosownej tresci zawiadomienia o zebraniu
oraz wzorow uchwal, porzadku obrad itp. - w dalszym ciagu jednak to zarzad
wspolnoty podpisuje sie pod pismem kierowanym do poszczegolnych wlascicieli
lokali. Administrator wreszcie moze odbierac wyciagi bankowe z banku i je
ksiegowac w programie komputerowym. Administrator moze ksiegowac faktury od
dostawcow, moze wypisywac przelewy, zanosic je do banku. Pod przelewem jednak
musi podpisac sie zarzad wspolnoty.

Chyba ze wspolnota podjela uchwale zaprotokolowana przez notarisza, w ktorej
zmienila ustawowy sposob zarzadu i POWIERZYLA sprawowanie czynnosci zwyklego
zarzadu (wszystkich badx czesci, w sytuacji gdy druga czesc wykonuje zarzad
wlascicielski wybrany zgodnie z art. 20 ust. 1 uwl) w formie uchwaly
zaprotokolowanej przez notariusza (art. 18 ust. 2a uwl). Ale o tym juz pisalem
w poprzednim poscie.

Pozdrawiam,
Temat: Ozdobne łańcuchy na miejskie okazje za miejskie...
Naruszono uchwałę Rady Miasta.
"O łańcuchu napisali, że ma być z POSREBRZONEGO metalu, oksydowany i barwiony emalią."

"Nowe łańcuchy są ze srebra, POZŁACANE i z herbem miasta wykonanym w emalii
Nikt nie chce w magistracie powiedzieć, kto podjął decyzję o zmianie materiału zapisanego w uchwale. - Ja nic nie wiem, ja tylko wybierałem wzór - mówi Szczuka. - Podobno ten, komu zlecono wykonanie łańcuchów, powiedział, że nie ma już srebrzonych metali - przypomina sobie szef biura Rady Miasta Tomasz Nowak"

Naruszone została dyscyplina finansów publicznych. Sprawa teraz podlega pod przepisy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dokładnie art. 11 ust. 1:

"Art. 11. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia."

Został przekroczony zakres upoważnienia - w tym przypadku upowaznieniem do działania jest uchwała rady miasta. Prezydent jako organ wykonawczy jest odpowiedzialny za realizację uchwały zgodnie z jej brzmieniem. Dokonano nadinterpretacji przepisów, a właściwie nadużycia. I nie pomoże tu żadne tłumaczenie, "że miejskie insygnia mogłoby być wykonane z byle czego"... Idąc tym tokiem rozumowania, to można teraz zakupić samochód dla prezydenta za 500.000 zł...
Chciałbym poruszyć jeszcze jedną sprawę... Kilkukrotnie interweniowałem w Urzędzie Miasta w sprawie wywieszenia przed Urzedem Miasta flag: Polski, UE i Częstochowy. Tak jak jest to robione w każdym innym cywilizowanym polskim mieście... Ponadto pytałem: GDZIE JEST HERB MIASTA na pojazdach komunikacji miejskiej? Zwłaszcza, że Częstochowa ma 100% udziałów w MPK... Nikt nie palił się do wykonania najprostszych spraw (wywieszenia flag, umieszczenia herbu miasta na pojazdach MPK), a zakupiono łańcuchy za 21 tysięcy - niezgodnie z przepisami uchwały... Łancuchy zakładane sa raz na rok i wystarczyłyby z posrebrzanego metalu (tak jak w uchwale), a symboli miasta tam gdzie powinny być na co dzień nie ma...
Temat: Rejestracja wspolnoty, otwarcie rachunku bank....
Na większość pytań odpowiedział już „abcd17” (Maciej Tertelis), wobec tego
podaję jedynie uzupełnienia i sprostowania.

NUMER REGON.
Urząd Statystyczny wymaga nie protokołu z zebrania i listy obecności, lecz:
1. Uchwały o wyborze zarządu - chce wiedzieć, czy wniosek składają osoby
upoważnione do reprezentowania wspólnoty (zwykle uchwała zawiera listę
głosujących z podpisami, choć w bardzo dużych wspólnotach może być protokół
komisji skrutacyjnej);
2. Co najmniej jednego wypisu z księgi wieczystej lub wypisu z aktu
notarialnego sprzedaży lokalu – określony w akcie udział w nieruchomości
wspólnej świadczy o tym, że istnieje współwłasność, a więc i wspólnota
mieszkaniowa;
3. W przypadku wspólnot mieszkaniowych istniejących od dawna, a nie mających
nadanego numeru REGON, niektórzy urzędnicy w Urzędzie Statystycznym m.st.
Warszawy żądają także uchwały o wyborze pierwszego zarządu (dotyczy to zwykle
wspólnot, których zarządem była gmina).

Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON można otrzymać pocztą (za dwa tygodnie)
lub odebrać (zwykle w dniu złożenia wniosku) osobiście. Bez żadnych dodatkowych
dokumentów zaświadczenie to może odebrać członek zarządu. Inne osoby (np.
administrator) musi mieć pisemne pełnomocnictwo zarządu do odbioru tego
zaświadczenia.

RACHUNEK BANKOWY
Ze względu na różnice procedur w różnych bankach należy się w wybranym banku
dowiedzieć, jakich dokumentów żąda ten bank. Zawsze jednak banki żądają:
1. Uchwały o wyborze zarządu (jak w przypadku REGON);
2. Zaświadczenia o nadaniu numeru REGON
3. Pieczątki

W przypadku zarządu wieloosobowego umowę i pierwszą stronę karty wzorów podpisu
podpisują:
a) wszyscy członkowie zarządu albo
b) dwu członków zarządu, lecz w tym przypadku banki na ogół żądają uchwały
zarządu upoważniającej tych dwu członków do otwarcia i likwidacji rachunku.

Drugą stronę karty wzorów podpisów podpisują osoby, które będą upoważnione do
wystawiania (podpisywania) dyspozycji – przelewów i czeków. Mogą to być wszyscy
lub wybrani członkowie zarządu, a także administrator lub wyznaczeni pracownicy
firmy administrującej.
Temat: Spotkanie i po spotkaniu
Spotkanie i po spotkaniu
Ustaliliśmy następujące sprawy odnośnie:

1.Pierwszego oficjalnego zebrania – punkty, które chcielibyśmy dodać do
porządku obrad.
2.Pisma do Burmistrza gminy w sprawie weryfikacji i zmiany opłat za
użytkowanie wieczyste z 3% na 1%.

Ad.1.
a)Wybór zarządu wspólnoty – padła propozycja, aby do zarządu wybrać po jednej
osobie z każdego bloku.
b)Podjęcie uchwały o ewentualnym wynagrodzeniu zarządu wspólnoty.
c)Wysłuchanie sprawozdania ze sprawdzenia dokumentacji związanej z
dotychczasową obsługą administracyjną osiedla – przedstawione przez niezależną
firmę.
d)Bemowo SP zoo jako obecny zarządca powinien również przedstawić
sprawozdanie, po czym podejmiemy uchwałę o udzieleniu dotychczasowemu
zarządowi absolutorium.
e)Podjęcie uchwały o wynagrodzeniu obecnej firmy zarządzającej (Bemowo Sp zoo).
f)Zarząd wspólnoty zostanie zobowiązany do zapoznanie się z ofertami firm
administrujących osiedlem i do zarekomendowania najlepszych ofert. Oczywiście
nie ogranicza to możliwości sprawdzenia tych ofert przez innych mieszkańców.
g)Podjęcie uchwały o sposobie wyboru firmy zarządzającej-administrującej.
h)Przegłosowanie potrzeby stworzenia parkingu dla mieszkańców i gości między
ulicą Wrocławską i osiedlem. W przypadku przyjęcia tego rozwiązania zarząd
napisze odpowiednie pismo do Burmistrza z prośbą o stworzenie parkingu.
i)Kwestia ochrony – należy rozstrzygnąć czy obecna forma ochrony jest
optymalna i wybrać inne rozwiązanie. Może to być na przykład:
- zwiększenie ilości kamer i zatrudnienie po jednej osobie na zmianę, która
będzie prowadzić obserwację osiedla za ich pośrednictwem.
- inne rozwiązania – prośba o sugestie.
j)Kwestia oświetlenia osiedla – jakie są obecne koszty i w jakim stopniu
można je ograniczyć poprzez zmniejszenie ilości punktów świetlnych.
g)Prośba o wyjaśnienie przez Bemowo Sp zoo konieczności ponoszenia kosztów
za klucz do parkingu na rowery.
k)Ustalenie terminu kolejnego zebrania na którym dokonamy wyboru firmy
zarządzającej.
l)Podjęcie uchwały o stworzeniu funduszu remontowego.

Powyższe punkty trzeba jeszcze tylko zapisać w formie punktów porządku i
przygotować odpowiednie uchwały. Oczywiście lista jest otwarta i proszę o
dopisywanie kolejnych punktów.

Ad.2. Pani Ela zobowiązała się do umieszczenia wzoru pisma na forum, które
każdy z mieszkańców mógłby wysłać do Burmistrza.
Temat: 1właściciel=1głos
xyz36 napisała:

> <a
href="rzeczpospolita.pl/prawo/doc/Wspolnota/spis_tresci.html#3"target
> ="_blank">rzeczpospolita.pl/prawo/doc/Wspolnota/spis_tresci.html#3</a> pod
tym
> adresem
> podane są wzory wniosków dla właścicieli lokali. Wniosek 1-08 "Wniosek o
> zwołanie zebrania właścicieli i głosowanie według zasady: 1 właściciel = 1
> głos " prygotowany jest przed zebraniem. Proszę o ustosunkowanie się, czy
> podpisy lokatorów na tym wniosku wystarczą aby głosować 1 właściciel-1 głos.

We wzorze 1-08 zabrakło (z nieznanych mi powodów, spróbuję to jak najszybciej
uzupełnić) wyjaśnienia, że ust.2 uchwały dotyczy sytuacji określonych w art.23
ust.2a - kiedy jeden właściciel posiada ponad 50% udziałów, albo kiedy suma
udziałów (wg księgi wieczystej) nie jest równa 1.
Poprawnie ujęto to we wzorze 1-06, cytuję: "my, niżej podpisani właściciele
lokali, posiadający łącznie ... udziałów w nieruchomości wspólnej ... w której
większość udziałów (. . . . . / . . . . .) należy do jednego właściciela".
Podpisy pod takim WNIOSKIEM można zbierać zarówno przed zebraniem, jak i w
trakcie zebrania, i może to robić każdy - nie tylko zarząd; można
wręcz "wyskoczyć" na parę minut z zebrania, aby zdobyć brakujący głos
właściciela, który wprawdzie jest w domu, ale nie chciał lub nie mógł przyjść
na zebranie.
Jeżeli żaden z właścicieli nie posiada większości udziałów, a ich suma
wpisana do księgi wieczystej równa się 1 - można podjąć UCHWAŁĘ (ponad 50%
udziałami) wprowadzającą zasadę "1 właściciel = 1 głos", przy czym można to
zrobić także obiegiem (głosy zbiera ZARZĄD), ale procedura jest raczej żmudna,
bo podwójna: trzeba najpierw * podjąć uchwałę o głosowaniu w trybie "1=1", a
potem - na zebraniu lub w kolejnym obiegu - właściwą, merytoryczną uchwałę.

W.Kalinowski, redaktor książki "Wspólnota mieszkaniowa. 103 wzory dokumentów,
pism i procedur", Wyd. ZCO Zielona Góra 2001.

* Stanisław Remuszko twierdzi, że nie mówi się "najpierw", ale "wpierw"
lub "najsampierw" - ale ja mu nie wierzę.
Temat: Uchwalenie Statutu
Uchwalenie Statutu
Witam.
Projekt uchwały zaproponowanej przez Zarząd brzmi: "Wolą współwłascicieli,
członków wspólnoty mieszkaniowej xxx, w dniu dzisiejszym JEDNOGŁOŚNIE
zatwierdzamy przedstawiony statut. Jednocześnie zobowiązujemy się do jego
bezwzględnego przestrzegania, oraz do wspólnego działania na rzecz dobra
kamienicy i jej mieszkańców."
Wobec powyższego mam pytania:
1.Czy aby uchwała o tej treści została zatwierdzona, muszą być wszyscy "za"?
Czy wystarczy większość? Wietrzę podstęp Zarządu w
sformułowaniu "JEDNOGŁOŚNIE ZATWIERDZAMY". WE wspólnocie jest 5 właścicieli
lokali wyodrębnionych. Wszystkich lokali jest 10. Pozostałe 5 są
współwłasnością właścicieli i są wynajmowane. Nie są wyodrębnione.
Czyli: lokal 1-5 współwłasność A,B,C,D,E
" 6 własność A
" 7 " B
" 8 " C
" 9 " D
" 10 " E
Tak na marginesie, to nie mogę się pogodzić z tym, że jesteśmy podobno "dużą"
wspólnotą.
2. Zarząd upoważniony uchwałą - podpisał umowę o zarządzanie z
licencjonowanym zarządcą. Natomiast w statucie (wzór z Rzeczpospolitej)
wszędzie słowo "ZARZĄD" chcą zastąpić słowem "ZARZĄDCA". Przykładowo więc
paragraf 25 - ma brzmieć w naszym statucie - "Uchwały właścicieli wykonuje
Zarząd i Zarządca", a par.41 brzmi: "Do zadań ZARZĄDCY należy w
szczególności..." A co będzie jeśli zechcemy zrezygnować z zarządcy?
Najpierw będziemy musieli mnieniać statut.
3. Statut został wzięty z Rzeczpospolitej ale w wielu miejscach został
zmieniony, tzn. niektóre paragrafy skreślono, zmieniono lub dopisano. Boję
się, bo prawnik tej "twórczości" nie widział. Dzisiaj chcą go zatwierdzić.
Jeśli wystarczy większość - tzn 3 osoby, to obawiam się, że przejdzie w
takiej "pokopanej" wersji. Przepraszam, jesli nieskładnie pytam. Raczkuję w
tym temacie.